Эрхэм зорилго

Чанар,

Үнэ цэнэ

Хэрэглээ,

Олон улсын Чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO 9001:2015 стандарт болон Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал OHSAS:18001 стандартыг нэвтрүүлэхээр зорин ажиллаж, үйл ажиллагаагаа улам сайжруулсаар байна. 

НЭГДСЭН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦООНЫ БОДЛОГУУД 

1.    Монгол улсын хууль тогтоомж, олон улсын ISO 9001, OHSAS 18001 стандартууд болон хэрэглэгчийн шаардлагыг хангаж ажиллана.
2.    Бизнес процесст суурилсан удирдлагын нөөцийг оновчтой зохион байгуулна.
3.    Байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд ээлтэй шийдлийг ашиглан хэрэглэгчийн шаардлагад нийцсэн чанартай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг нийлүүлнэ.
4.    Ажлын байрны эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, эрүүл аюулгүй орчныг бүрдүүлэн аюулгүй ажиллагааны төлөвшлийг бий болгоно. 
5.    Эерэг хандлага, хамтын хүчээр нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлсэн тасралтгүй хөгжигч компани байна.

 

Алсын хараа

Бид 2020 он гэхэд хүмүүн капиталыг дээдэлж, инновацид суурилсан менежментийн тогтолцоог хөгжүүлэн үндэсний шилдэг үйлдвэрлэгч болно.

Бидний түүх

2015 он

Үйлдвэр нээлтээ хийсэн.

2014 он

Үйлдвэрийн шинэ барилга ашиглалтанд оруулж, автомат тоног төхөөрөмж суурилуулсан.

2012 он

“Гофро” ХХК  анх байгуулагдсан. 

Харилцагчид